Društvo slovenskih literarnih kritikov (DSLK) je bilo ustanovljeno leta 2008, ustanovno listino so podpisali Mitja Čander, Urban Vovk in Urban Zorko. Njegov prvi predsednik je bil Urban Vovk (2008-2014), za njim je dvoletni mandat nastopil Matej Bogataj, nato Gaja Kos, trenutna predsednica je Alenka Urh. DSLK je stanovsko društvo, ki danes združuje več kot petdeset članov – literarnih kritičark in kritikov različnih generacij. Društvo zadnja leta ob finančni podpori JAK RS vsakoletno izvaja dva projekta (Kritiško sito in Drugo mnenje; slednje se z letom 2018 zaradi ukinitve sofinanciranja v dosedanji obliki žal poslavlja, upamo pa, da bo zaživelo v novi), je soorganizator vsakoletnega Mednarodnega kritiškega simpozija, prizadeva pa si tudi za tekoče javne odzive v zvezi z aktualnim dogajanjem na področju knjige in kulture ter za izboljšanje statusa (samozaposlenih) literarnih kritikov.

 

Struktura DSLK:

Predsednica: Alenka Urh

Podpredsednik: Aljaž Koprivnikar

Koordinator: Martin Justin


Upravni odbor: Tina Bilban, Gaja Kos, Aljaž Koprivnikar, Robert Kuret, Veronika Šoster, Žiga Rus, Alenka Urh, Tim Uršič


Občni zbor: vsi člani društva

Kontakti:


Društvo slovenskih literarnih kritikov
Tomšičeva ulica 12
1000 Ljubljana

E-pošta: literarni.kritiki (at) gmail.com

Facebook: Društvo slovenskih literarnih kritikov

 

Včlanitev:

V svojih vrstah si želimo čim večje število aktivnih literarnih kritikov in kritičark, zato sprejemamo na naš elektronski naslov tudi želje po včlanitvi v društvo. Končno odločitev o novem članu ali članici sprejme upravni odbor društva.