Gaja Kos deluje predvsem kot literarna kritičarka in urednica (Miš založba, LUD Literatura). Na obeh področjih se intenzivno posveča mladinski književnosti, iz katere je tudi doktorirala. Kritike objavlja v revijah Literatura, Sodobnost, Otrok in knjiga in Dialogi, v Delovih Književnih listih in na www.ludliteratura.si. Pri reviji Literatura je urejala kritiški rubriki Kritika in Robni zapisi in eno sezono (so)vodila kritiško delavnico. (Bila) je članica različnih žirij in komisij. Je tudi članica uredniškega odbora vsakoletnega Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig, ki se posveča sistematičnemu vrednotenju domače in tuje mladinske književnosti. Za svoje kritiško delovanje je leta 2010 prejela Stritarjevo nagrado.

Področja: domača in prevodna proza, domača in prevodna otroška in mladinska književnost


Kontakt: gaja.kos (at) gmail.com